Záruka


Na všetok predávaný tovar platí zákonom stanovená 24 mesačná záručná doba.