Podmienky


Zľava pri každej knihe je 20 %.

   Obchodné podmienky internetového obchodu Vydavateľstva SAMO  – Návrh kúpnej zmluvy

   Všeobecné obchodné podmienky  upravujú hlavné zásady v obchodnom vzťahu pri elektronickom predaji medzi predávajúcim, ktorým je Vydavateľstvo SAMO a kupujúcim.

    Hlavné pojmy

  Predávajúci – Vydavateľstvo SAMO, Jahodová 30, 080 01 Prešov, IČO: 43 790 241, DIČ: 2022496520, IČ DPH : SK 2022496520. Vydavateľstvo SAMO je prevádzkovou jednotkou spoločnosti SAMO-AAMM, s. r. o., ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, oddiel Sro, vložka číslo 09404/P.

  Kupujúci – partner v obchodnom vzťahu, ktorý chce kúpiť ponúkaný tovar. Svoju vôľu prejaví objednaním tovaru, dodaný tovar prevezme a zaplatí zaňho kúpnu cenu.

   Objednanie tovaru – objednávka

  Tovarom ponúkaným na predaj v tomto internetovom obchode sú zvyčajne knihy z vlastnej produkcie vydavateľstva. Tovar - knihy sa  objednávajú on-line elektronicky prostredníctvom nákupného košíka. Kupujúci sa zaregistruje, vyplní objednávkový formulár. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Doručená objednávka je zároveň potvrdením návrhu kúpnej zmluvy. K jej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a zmluva tak vzniká samotným dodaním tovaru. Po doručení zaslanej objednávky Vám mailom potvrdíme jej prijatie.

  Ochrana osobných údajov

  Registrované údaje o kupujúcom sú používané výlučne na zabezpečenie obchodu. Tieto údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám. Používaním internetového obchodu kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním osobných údajov kupujúceho v zmysle vyššie uvedených zásad.

  Cena

  Pri ponúkanom tovare uvádzame cenu (s DPH), ktorá je zvyčajne nižšia ako je bežná cena (s DPH) - dohodnutá „pultová“ cena pre kníhkupectvá. K cene tovaru pripočítame poštovné.

 

  Spôsob platby

  Dohodnutú cenu môže kupujúci zaplatiť pri preberaní tovaru – tovar zasielame na dobierku, alebo na základe vystavenej faktúry – tovar bude dodaný po zaplatení faktúry.  

  Vybavenie objednávky

  Doručenú objednávku predávajúci vybavuje ihneď. Tovar je do 24 hodín odovzdaný Slovenskej pošte na prepravu dobierky. Rovnako do 24 hodín pri dodávke po zaplatení faktúry. Doručenie poštovej zásielky je podľa obchodných podmienok Slovenskej pošty.

  Poštovné

  K cene za dodaný tovar účtujeme poplatok za doručenie zásielky Slovenskou poštou podľa aktuálneho cenníka Slovenskej Pošty. K cene poštovného neúčtujeme žiadne ďalšie poplatky, napríklad balné.

  Dobierka:   do 14,99 Eur                   poštovné: 1,30 Eur

                    od 15,00 do 34,99 Eur    poštovné: 2,00 Eur

                    nad 35,00 Eur                 poštovné: 2,66 Eur

  Reklamácie

  Za poškodenie tovaru pri preprave zodpovedá Slovenská pošta podľa svojich obchodných podmienok. Kupujúci je povinný pri preberaní zásielku skontrolovať či nie je poškodená. Poškodenú zásielku (napríklad poškodený, zdeformovaný obal) kupujúci neprevezme. Reklamáciu za poškodenie uplatňuje predávajúci u prepravcu.

  Všetky ostatné reklamácie, napríklad dodaný iný tovar, poškodený tovar, chybný výtlačok, nám nahláste okamžite po ich zistení.

  Reklamáciu vybavíme okamžite podľa dohovoru s kupujúcim.

  Záverečné ustanovenia

   - Kupujúci súhlasí s týmito obchodnými podmienkami,

  - Tieto obchodné podmienky nebránia tomu, aby zmluvné strany dohodli ďalšie  podmienky spolupráce.