Slovenčina bez chýb-veľká

5.28 Eur Kúpiť

autori: Samo Šaling, Mária Ivanová Šalingová, Zuzana Maníková

Táto praktická príručka poskytuje súhrn stručných poučiek z gramatiky a slovnej zásoby, ako aj výber najbežnejších jazykových a štylistických chýb vyskytujúcich sa v masmédiách, rozhlase, televízii, v publikáciách i dennej tlači - odtiaľ je prevažná väčšina nesprávnych podôb výslovnosti, pravopisných a tvaroslovných javov, slov a frazeologizmov, ktoré uvádzame v druhej časti príručky, v slovníčku.

Tam nájde používateľ aj naše návrhy na správne podoby a výrazy.
2. vydanie, 2002
mäkká väzba
formát B6
450 strán
(bežná cena v Sk 199,00, cena so zľavou v Sk 159,00)

zľava 20 %