Eugen Kramár Poézia a galeje, spomienky architekta

7.90 Eur Kúpiť

Kniha jedného z najvýznamnejších slovenských architektov nám odhaľuje nielen ťažký život, ale aj rozsiahlu tvorbu a dielo prof. Ing. arch. Eugena Kramára, Dr. h. c.

Zámerom vydavateľa bolo predovšetkým informovať širokú verejnosť o tom, že mnohé stavby, okolo ktorých často chodíme a užívame ich (Divadlo P. O. Hviezdoslava, Národná banka - dnes City Gate, Nová pošta - dnes Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, Krajský úrad v Bratislave, Hotel FIS na Štrbskom Plese a mnoho ďalších), sú dielom tohto architekta.

E. Kramár nám dáva možnosť nahliadnuť do svojich myšlienok, do bohatstva jeho odbornosti, šírky a hĺbky jeho vedomostí v odbore a vzdelanostnej úrovne vo všeobecnosti. Dozvieme sa o práci na projektoch, živote vo vojnových časoch a o krutých rokoch nespravodlivého väzenia nielen jeho, ale aj mnohých významných osobností nášho národa.

V knihe je okram čierno-bielych fotografií, kresieb a architektonických návrhov aj farebná príloha fotografií najvýznamnejších stavieb architekta Eugena Kramára.

143 strán